Διεύθυνση: Δαναού 3, Άργος, Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.

Πρόεδρος
Σπυριδούλα Σπανού

Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Σαρρής

Μέλη
Μάριος Ρέσκος
Ιωάννης Νώτης
Νικόλαος Δελής
Αικατερίνη Δανούση-Μπόμπου
Παναγιώτης Ζαχαριάς
Βαρβάρα Γιαννούση
Νικόλαος Χαρτοφύλλης
Ιωάννης Νταγιάκας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • Τηλεφωνικό κέντρο 27510 23938-23939
  • Ταμείο      27510 68278
  • Λογιστήριο    27510 23940
  • Βλάβες      27510 23505

 

Ώρες Κοινού

  • Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 13.00