Διεύθυνση: Δαναού 3, Άργος, Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Διακήρυξη του έργου: “Συμπλήρωση Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων στην Δ.Ε. Νέας Κίου”, (CPV : 45231300-8)

Διακήρυξη του έργου: “Συμπλήρωση Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων στην Δ.Ε. Νέας Κίου”, (CPV : 45231300-8)

Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή αγωγών Ομβρίων Υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής στη Νέα Κίο στην Λεωφόρο Ελευθερίας τόσο στο τμήμα αριστερά όσο και στο τμήμα δεξιά της  νησίδας, στην Οδό Ύλα και στην προέκτασή της στην οδό Αθανασίου Διάκου διαμέσου του πάρκου, στην οδό Ναυπλίου, και στην οδό Ι. Πέτα.

Aριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ Σ.Α. 195942

Δείτε εδω την Διακήρυξη

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • Τηλεφωνικό κέντρο 27510 23938-23939
  • Ταμείο      27510 68278
  • Λογιστήριο    27510 23940
  • Βλάβες      27510 23505

 

Ώρες Κοινού

  • Δευτέρα - Πέμπτη 8.00 - 14.00

  • Παρασκευη 8.00 - 13.30