Διεύθυνση: Δαναού 3, Άργος, Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού στις περιοχές του Δήμου Άργους – Μυκηνών, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης υλοποιεί το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.


Στο πλαίσιο της «Αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού», οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο που αφορούν γενικές πληροφορίες για την αξιολόγηση του βαθμού σημασίας διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με την διαχείριση του νερού στην περιοχή κατανάλωσης καθώς και τη σημαντικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Σας καλούμε σε συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με στόχο την καταγραφή των απόψεων, πολιτών και φορέων, σχετικά με την ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλουν αποφασιστικά στον αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι ο παρακάτω:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • Τηλεφωνικό κέντρο 27510 23938-23939
  • Ταμείο      27510 68278
  • Λογιστήριο    27510 23940
  • Βλάβες      27510 23505

 

Ώρες Κοινού

  • Δευτέρα - Πέμπτη 8.00 - 14.00

  • Παρασκευη 8.00 - 13.30