Διεύθυνση: Δαναού 3, Άργος, Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Στο ταμείο της επιχείρησης.
 • Σε όλες τις τράπεζες με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής (ΔΙΑΣ)
  1) Ανοίγεις την προσωπική σου σελίδα στο e-Banking της ελληνικής τράπεζας που συνεργάζεσαι.
  2) Στην Ενότητα Πληρωμές, πληκτρολογείς στην Αναζήτηση κάποιο από τα εξής λύματα: «ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών», «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους Μυκηνών», «Δημοτική Επιχείρηση…», «Άργους Μυκηνών»… υπόψιν, ότι κάθε τράπεζα έχει καταχωρήσει τη ΔΕΥΑΑΡΜ με διαφορετική αναγνωριστική ονομασία. Εναλλακτικά, στην ενότητα «Πληρωμές», αναζητείς την υποενότητα «Ύδρευση» όπου είναι και η επιλογή της ΔΕΥΑΑΡΜ.
  3) Μετά, στο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής», γράφεις τον κωδικό RF όπως αυτός αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό ενώ στην επιλογή «Ποσό» γράφεις το ποσό που επιθυμείς να εξοφλήσεις.
  Έξτρα σημειώσεις για ύδρευση αποχέτευση από τμήμα πελατών (*τα νούμερα ενδεχομένως να διαφέρουν)
 • Άδεια υδροδότησης: 150€ + Φ.Π.Α.
 • Εγγύηση υδροδότησης: 150€ + Φ.Π.Α.
 • Διακοπή κα επανασύνδεση 20€ + Φ.Π.Α.
 • Αποχέτευση: 3,52€ + Φ.Π.Α. το τ.μ.

Για οφειλή έως 500€  απαιτείται προκαταβολή 10% και εξόφληση σε έως 5 δόσεις.

Για οφειλή από 500€  έως 1000€ απαιτείται προκαταβολή 20% και εξόφληση σε έως 15 δόσεις.

Για οφειλή πάνω από 1000€ απαιτείται προκαταβολή 30% και εξόφληση σε έως 40 δόσεις, με δόση έως 25€ το μήνα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλ. 27510 23938-23939

ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 
-   Μείωση, 50% επί του γενικού τιμολογίου , που  αφορά  μία παροχή ύδρευσης της 1ης (κύριας) κατοικίας και εφόσον ο δικαιούχος αναφέρεται στα αρχεία της επιχείρησης ως ιδιοκτήτης ή υπόχρεος έχοντας πληρώσει την απαραίτητη Εγγύηση.
-   Οι δικαιούχοι να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές τους έως το τελευταίο δίμηνο πριν την ένταξή τους στο κοινωνικό τιμολόγιο. Προς τούτο τους παρέχεται η δυνατότητα και μέσω δόσεων
-   Οι δικαιούχοι στις κατηγορίες των πολυτέκνων & τριτέκνων θα πρέπει να αποδεικνύουν με αντίγραφο του Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης και του εκκαθαριστικού τους σημειώματος ότι δεν έχουν συνολικό εισόδημα  πάνω από 12.000,00 €. κάτι που δεν καθίστα αναγκαία την υπαγωγή σε «κοινωνικό τιμολόγιο» .
-   Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών στο τέλος κάθε έτους για την κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων, τριτέκνων & πολυτέκνων και ανά δύο έτη στην κατηγορία των ΑΜΕΑ.
-   Οι δικαιούχοι με την υποβολή της αίτησης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν  την επιχείρηση για μεταβολές που σχετίζονται με την ισχύ του μειωμένου τιμολογίου.
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου για τους πολύτεκνους καταναλωτές.
Για να ισχύσει η μείωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπό τη φροντίδα τους τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα κάτω των εικοσιπέντε (25) ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 1. Έντυπη αίτηση που θα προμηθεύονται οι πολύτεκνοι από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Αντίγραφο του Ε1 & εκκαθαριστικού τους σημειώματος της Δ.Ο.Υ για πιστοποίηση κύριας κατοικίας & συνολικών εισοδημάτων έως 12.000,00 €
 
2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου για τους τρίτεκνους καταναλωτές. Για να ισχύσει η μείωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπό τη φροντίδα τους τρία (3) τέκνα κάτω των εικοσιπέντε (25) ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 1. Έντυπη αίτηση που θα προμηθεύονται οι τρίτεκνοι από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Αντίγραφο του Ε1 & εκκαθαριστικού τους σημειώματος της Δ.Ο.Υ για πιστοποίηση κύριας κατοικίας & συνολικών εισοδημάτων έως 12.000,00 €
 
3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α.Μ.Ε.Α.

Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου
-   Οι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη, εφόσον η αναπηρία είναι από 67% και άνω. 
-   Γονείς & Κηδεμόνες παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία για όσο χρόνο θα βρίσκονται στην επιμέλειά τους.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 1. Έντυπη αίτηση που θα προμηθεύονται οι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη τους από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.
 2. Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, που  αποδεικνύουν το ποσοστό αναπηρίας τους από την αρμόδια Αρχή.
 3. Αντίγραφο του Ε1 για πιστοποίηση κύριας κατοικίας
 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα συνολικών εισοδημάτων  έως 12.000,00 €
 1. Στην περίπτωση Γονέων & Κηδεμόνων  παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία βεβαίωση του σχολείου που φοιτούν & εκκαθαριστικού τους σημειώματος για πιστοποίηση συνολικών εισοδημάτων  έως 12.000,00 €

 

 
4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Μακροχρόνια άνεργοι, εφόσον παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα πέραν του 12μήνου.
Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου με ισχύ ενός έτους.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 1. Έντυπη αίτηση που θα προμηθεύονται οι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη τους από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ
 2. Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν το διάστημα ανεργίας και κάθε τρίμηνο  αντίγραφο της ανανέωσης της ανεργίας που είναι σε ισχύ.
 3. Αντίγραφο του Ε1 & εκκαθαριστικού τους σημειώματος της Δ.Ο.Υ για πιστοποίηση κύριας κατοικίας & συνολικών εισοδημάτων έως 6.000,00 €.

 

 
5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Συνταξιούχοι & εργαζόμενοι που το ετήσιο συνολικό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000,00 €

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 1. Έντυπη αίτηση που θα προμηθεύονται οι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη τους από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ
 2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού τους σημειώματος της Δ.Ο.Υ για πιστοποίηση  συνολικών εισοδημάτων έως 3.000,00 €.

 

 
 
 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

 • Τηλεφωνικό κέντρο 27510 23938-23939
 • Ταμείο      27510 68278
 • Λογιστήριο    27510 23940
 • Βλάβες      27510 23505

 

Ώρες Κοινού

 • Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 13.00