Διεύθυνση: Δαναού 3, Άργος, Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Τιμολόγηση Υπηρεσιών

  • Άδεια υδροδότησης: 150€ + Φ.Π.Α.
  • Εγγύηση υδροδότησης: 150€ + Φ.Π.Α.
  • Διακοπή κα επανασύνδεση 20€ + Φ.Π.Α.
  • Αποχέτευση: 3,52€ + Φ.Π.Α. το τ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • Τηλεφωνικό κέντρο 27510 23938-23939
  • Ταμείο      27510 68278
  • Λογιστήριο    27510 23940
  • Βλάβες      27510 23505

 

Ώρες Κοινού

  • Δευτέρα - Πέμπτη 8.00 - 14.00

  • Παρασκευη 8.00 - 13.30