Διεύθυνση: Δαναού 3, Άργος, Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Προσκομίζοντας στα γραφεία της επιχείρησης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Άδεια οικοδομής 2) Αίτηση 3) Για διαμέρισμα σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του συμβολαίου αγοράς και ο πίνακας οριζόντιας ιδιοκτησίας. 4) Αγορά ρολογιού ύδρευσης. Καταβάλλοντας το κόστος άδειας υδροδότησης: 150€ + Φ.Π.Α.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • Τηλεφωνικό κέντρο 27510 23938-23939
  • Ταμείο      27510 68278
  • Λογιστήριο    27510 23940
  • Βλάβες      27510 23505

 

Ώρες Κοινού

  • Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 13.00