Διεύθυνση: Δαναού 3, Άργος, Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • 1) Αίτηση Νέας Παροχής στην Υπηρεσία.
  2) Άδεια Οικοδομής.
  3) Ρολόι ( όπου θα πρέπει να μας γνωστοποιηθεί ο αριθμός του)
  4)Πληρωμή ποσού 336 € ( 186€ για την άδεια σύνδεσης και 150€ για εγγύηση).
  5) Εάν η αποχέτευση δεν έχει πληρωθεί τότε θα χρεωθεί ποσό που υπολογίζεται
  {( ανά m2 x3,52€ ) x24% φπα} και
  α. πληρώνοντας εφάπαξ δίδεται έκπτωση 5%.
  β. αλλιώς πληρώνεται το 40% προκαταβολή και το υπόλοιπο επιμερίζεται το
  ανώτερο, σε 3 μηνιαίες δόσεις.
  6) Εάν δεν υπάρχει παροχή και πρέπει να κατασκευάσουμε εμείς τη νέα παροχή, τότε το κόστος κατασκευής είναι 150€ για τα 5 πρώτα μέτρα και κατόπιν υπολογίζονται 7€ /το τρέχον μέτρο επί τα συνολικά μέτρα.

 

ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
1) Αίτηση Επανασύνδεσης στην Υπηρεσία.
2) Προσκόμιση του Ε9.
3)΄Ενας παλαιότερος λογ/σμός.
4) Εφ΄ όσον ο καταναλωτής είναι εκλιπών, ο υπόχρεος κληρονόμος οφείλει να
προσκομίσει εξουσιοδοτήσεις από τους λοιπούς κληρονόμους (εάν είναι
περισσότεροι του ενός).
5) Κόστος επανασύνδεσης 24,80€.

 

KANONΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τηλέφωνα επικοινωνίας

 • Τηλεφωνικό κέντρο 27510 23938-23939
 • Ταμείο      27510 68278
 • Λογιστήριο    27510 23940
 • Βλάβες      27510 23505

 

Ώρες Κοινού

 • Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 13.00